Jakie usługi oferuje notariusz Wrocław?

Kiedy warto udać się do Kancelarii, którą prowadzi notariusz Wrocław? Na przykład, jeśli chcesz napisać testament i testament, musisz mieć podpisany przez dwóch kompetentnych dorosłych świadków. Jeśli masz świadków podpisujących się w obecności notariusza, który weryfikuje ich tożsamość, tworzysz tak zwany testament samoświadczający.

Testamenty na własny rachunek są ważne, ponieważ gdy sąd zostanie poproszony o ustalenie, czy Twój testament spełnia wymogi prawne Twojego stanu, sąd może przyjąć poświadczone notarialnie oświadczenia świadków, zamiast wymagać od nich zeznań, że widzieli, jak składałeś lub podpisałeś dokument. Jednak nawet jeśli masz podpisany testament i poświadczony w obecności notariusza, akt ten niekoniecznie oznacza, że ​​Twój testament jest prawomocny. Aby testament był ważny, musi spełniać określone wymogi prawne, a poświadczenie notarialne nie jest jednym z nich. Notariusz Wrocław nie może udzielić porady, czy Twój dokument jest zgodnym z prawem testamentem i testamentem, ani nie gwarantuje, że sąd uzna go za prawomocny. Aby mieć pewność, że Twój testament lub jakikolwiek inny dokument jest legalny, nie wystarczy poświadczenie notarialne przez osobę taką jak notariusz Wrocław; musisz upewnić się, że dokument spełnia wszelkie odpowiednie wymagania prawne. Aby upewnić się, że Twoje dokumenty są prawnie ważne, powinieneś skontaktować się z prawnikiem w celu uzyskania porady prawnej.