Czym są izolacje natryskowe Gorzów?

Wilgoć może również pochodzić z wnętrza domu, przenoszona na strych w postaci pary wodnej przez przecieki powietrza. Typowe problematyczne obszary jakich dotyczy izolacje natryskowe Gorzów występują wokół otworów wentylacyjnych w łazienkach i kuchniach, które przebijają sufit, wokół pionów kanalizacyjnych i kanałów kominowych oraz przy przepustach okablowania i lampach garnkowych. Oznaką ostrzegawczą wycieku powietrza jest odbarwienie po usługach takich jak izolacje natryskowe Gorzów, więc nie wahaj się zajrzeć pod istniejącą izolację, aby zlokalizować przecieki powietrza. Sprawdź na strychu podczas lub tuż po zimnie, czy nie nagromadziła się kondensacja, która w zimnym klimacie pojawi się jako szron. Należy się spodziewać pewnego nagromadzenia szronu, ale jeśli jest ono szczególnie duże (10 mm [2 cale] lub więcej), należy sprawdzić, czy istnieje wentylacja i nie jest ona zablokowana izolacją. Sprawdzenie poddasza w trakcie lub tuż po ulewie pomoże określić, czy problemy z wilgocią są generowane przez źródła wewnętrzne czy zewnętrzne. Sprawdź istniejącą izolację pod kątem typu, stanu (sucha, mokra, zwarta itp.), średniej głębokości i pokrycia. Jeśli został uszkodzony lub zanieczyszczony przez pleśń lub szkodniki, usuń go. Nie naruszaj jednak izolacji wermikulitowej.

Jeśli izolacje natryskowe z Gorzowa są mokre, nie przykrywaj jej, dopóki źródło wilgoci nie zostanie usunięte i izolacja nie wyschnie. Jeśli izolacja jest sucha, prawdopodobnie wystarczy ją pozostawić na miejscu. Generalnie nie ma problemu z zastosowaniem dwóch rodzajów izolacji. Sprawdź głębokość izolacji, aby określić jej wartość izolacyjną jaką daje Ci izolacje natryskowe Gorzów. Porównaj to z zalecanymi wartościami izolacji w Części 2.2, Kontrola przepływu ciepła.