Jakie usługi oferuje ślusarz Legionowo?

Ślusarz Legionowo wykonuje wykwalifikowane prace ślusarskie, instalując, konserwując i naprawiając różne rodzaje zamków budowlanych, w tym cylindryczne, jednostkowe, wpuszczane i obręczowe oraz cylindry przeładunkowe; wycinanie nowych lub zastępczych kluczy dla upoważnionego personelu zgodnie z wymaganiami zawartymi w formularzach wniosku o klucz; naprawa zamków w biurkach, szafkach na akta, gablotach i podobnych pojemnikach; otwieranie zamków, do których zgubiono klucze; naprawa lub wymiana okuć przeciwpanicznych do zamykania drzwi lub otwieraczy ADA; oraz dokonywanie napraw awaryjnych zamków zgodnie z wymaganiami w sytuacjach awaryjnych.

2. Ślusarz Legionowo pomaga w utrzymaniu Systemów Klucza Głównego dla bezpieczeństwa Uczelni poprzez prowadzenie dokładnej ewidencji zmian sprzętowych i instalacji nowych zamków w każdym budynku oraz naprawę, konserwację i ponowne ładowanie wkładek do zamków w systemie klucza głównego.

3. Ślusarz Legionowo udziela pomocy podczas renowacji istniejących lub budowy nowych obiektów poprzez określanie wymagań dla urządzeń i systemów blokujących na podstawie planów, schematów lub szkiców, formułowanie zaleceń dotyczących takich systemów w oparciu o znajomość dostępnych produktów oraz instalowanie lub monitorowanie instalacji blokad urządzeń lub systemów na remontowanych lub nowo budowanych obiektach.

4. Określa ustalone obowiązujące specyfikacje okuć dla zamków i urządzeń blokujących poprzez interpretację harmonogramów okuć, planów, planów, szkiców, zleceń pracy itp.

5. Zapewnia dostępność odpowiedniego i odpowiedniego zapasu materiałów eksploatacyjnych i sprzętu ślusarskiego z Warszawy i Legionowa poprzez utrzymywanie inwentarza materiałów eksploatacyjnych i sprzętu, w tym półfabrykatów kluczy, części zamków, dźwigni i sprężyn, gałek i cylindrów, w razie potrzeby przygotowując zapotrzebowania na elementy zamienne, oraz przechowywanie materiałów eksploatacyjnych i sprzętu w bezpiecznym magazynie.