Unieważnienie małżeństwa Warszawa – jak długo się na nie czeka?

Czego Kościół katolicki naucza na temat rozwodu a także temat jakim jest unieważnienie małżeństwa Warszawa?

Kościół katolicki nie zezwala na rozwód w przypadku ważnych małżeństw sakramentalnych. W rzeczywistości ważne małżeństwo sakramentalne nie jest możliwe do rozwiązania, co uniemożliwia rozwód, jeśli małżeństwo było sakramentalne to unieważnienie małżeństwa Warszawa nie przejdzie.

W małżeństwie oboje stają się jednym ciałem w jedności, którą łączy Bóg (Marek 10:8). Jezus mówi o rozwodzie: „Co więc Bóg złączył, tego żaden człowiek nie może rozdzielać” (Mk 10,9). Zatem dla małżeństwa spełniającego wymogi bycia sakramentem rozwód w Kościele katolickim nie jest możliwy.

Proces jakim jest unieważnienie małżeństwa Warszawa ma na celu ustalenie, czy małżeństwo jest ważne, czy nie. Nie jest to katolicki proces rozwodowy. Jeżeli okaże się ono nieważne (niespełniające wymogów małżeństwa sakramentalnego), wówczas przyznane zostanie unieważnienie.

Małżeństwo bezpośrednio odzwierciedla naszą relację z Bogiem. Bóg jest w swojej relacji z nami stuprocentowo wierny. Ci, którzy decydują się na zawarcie związku małżeńskiego, powołani są do tej samej wierności.

A co w przypadku, gdy jeden z małżonków stosuje przemoc lub jest niewierny?

Są przypadki, w których wspólne życie stało się zbyt trudne lub praktycznie niemożliwe. Kościół Warszawa dopuszcza fizyczną separację małżonków i życie osobno, jednak oboje pozostają w związku małżeńskim do czasu wydania orzeczenia o unieważnieniu (jeśli ma to zastosowanie).