Odszkodowania powypadkowe od ręki!

Jeśli ty lub ktoś, kogo kochasz, kiedykolwiek uczestniczył w poważnym wraku, prawdopodobnie już wiesz, że ustalenie, kto jest winny wypadku samochodowego, może być skomplikowanym procesem, nawet jeśli drugi kierowca jechał nieostrożnie lub lekkomyślnie. Sytuacja ta może się jeszcze bardziej skomplikować, jeśli w grę wchodziło wiele samochodów lub jeden z kierowców był w pojeździe użytkowym, takim jak duża ciężarówka, pojazd 18-kołowy lub pół-ciężarówka. Konsekwencje tych tragedii mogą zmienić życie.
Po wypadku, którego można uniknąć, wiele ofiar doświadczających długiego powrotu do zdrowia po znacznych obrażeniach i członkowie rodziny rozpaczający po stracie bliskiej osoby rozważają podjęcie kroków prawnych i starań o odszkodowania powypadkowe. Jednym z głównych zagadnień w tych dyskusjach jest często to, czego można oczekiwać od rozstrzygnięcia wypadku samochodowego. Szybka odpowiedź brzmi: „to zależy od okoliczności”. Ponieważ nie ma jednej odpowiedzi, która dotyczyłaby każdego przypadku, przyjrzyjmy się niektórym czynnikom, które mogą wpłynąć na wielkość rozstrzygnięcia wypadku samochodowego.
W jaki sposób rzecznik wypadków samochodowych w Warszawie negocjuje ugodę? Pomimo wielu ważnych postępów w zakresie bezpieczeństwa pojazdów na przestrzeni lat, w tym innowacji w zakresie pasów bezpieczeństwa, fotelików dziecięcych i poduszek powietrznych, statystyki pokazują, że prowadzenie samochodu stało się z czasem bardziej niebezpieczne. W 2018 r. ponad 250 000 osób zostało rannych w wypadkach samochodowych na drogach w Polsce, a ponad 18 000 z nich odniosło ciężkie obrażenia. Wiele najbardziej katastrofalnych wraków dotyczy dużych ciężarówek i autobusów. Śmiertelne wypadki z udziałem tego rodzaju pojazdów użytkowych wzrosły o 30 procent między 2010 a 2019 rokiem.

Policja i rzeczoznawcy ubezpieczeniowi ustalają usterkę, przeglądając fakty wypadku, sprawdzając wszelkie dowody, które mogą wskazywać na to, co się stało i dlaczego. Następnie, po ustaleniu usterki, kierowca odpowiedzialny za awarię, którego zaniedbanie spowodowało awarię, jest odpowiedzialny za szkody. „Odszkodowania powypadkowe” to termin używany w odniesieniu do sumy pieniędzy, której zażądano lub przyznano  odszkodowania powypadkowe za obrażenia lub straty ofiary. Gdy poważny wypadek dotyczy dużej platformy lub ciężarówki komercyjnej, proces ten jest bardziej skomplikowany. Oprócz przepisów regulujących wszystkie pojazdy, producenci, operatorzy i właściciele półciężarówek muszą przestrzegać dodatkowego zestawu przepisów federalnych i stanowych. Przepisy te określają, jak długo operator może przebywać na drodze bez przerwy, jak ciężki może być ładunek ciężarówki i jak często należy wykonywać czynności konserwacyjne, aby podać kilka przykładów. W ostatnich latach wprowadzono przepisy dotyczące telefonów komórkowych dla kierowców ciężarówek w Polsce i za granicą, które zniechęcają do rozproszenia uwagi kierowcy. Te przepisy dotyczące komercyjnego transportu drogowego ustalają również wyższy minimalny limit polisy ubezpieczeniowej, co oznacza, że ​​osoby, które odniosły obrażenia lub zginęły w wypadku z udziałem dużej ciężarówki, mogą potencjalnie uzyskać wyższą kwotę rozliczenia w porównaniu do wraku z dwoma pojazdami pasażerskimi, które mają niższe limity ubezpieczenia . Ponieważ większe, bardziej skomplikowane wypadki mogą obejmować wiele stron, które dzielą odpowiedzialność, wynegocjowanie ugody może być trudniejsze. Ofiara może czasem zawrzeć ugodę z jedną ze stron, a następnie wnieść roszczenie przeciwko innym stronom o wyrównanie szkód i wypłacenie odszkodowania powypadkowego w większej sumie niż zakładano na początku.